Hvad kan vi lære af VTEC? (1)

Af Mia Damhus, 9. juni 2011. Resistente mikroorganismer er en del af den verden, der er skabt af et industrialiseret landbrug og spredningen af gensplejsede afgrøder. Begrebet “crowding”, som bruges om den sammenstuvning af dyr, der både sker i danske svinestalde og udendørs på de højintensive amerikanske kvægfarme, fører i sig selv til øget indbyrdes…

Det mener CET…om calcium

Af Mia Damhus Calcium – hvor meget skal vi have og hvorfor? I klinikken på CET er det ganske almindeligt at se klienter, som hver dag tager mellem 800 og 1200 mg calcium, ja op til 1500 mg, som kosttilskud. Sædvanligvis efter anbefaling fra egen læge på baggrund af køn og alder, i en del…