Fluorid fra ernæringsterapeutens vinkel

Måske har du med bekymring set, at både vand og te kan belaste dig med fluorider. Du får her en kort version af ernæringsterapeutens overvejelser om indtag, optag og afgiftning af fluorider. På www.miadamhus.dk/blog finder du et indlæg med lidt mere faglig baggrund for opsummeringen her.  

Professor i fedt

Tillykke til Jens Bülow, som efter mange års forskning i fedtvæv i juli 2011 tiltrådte et professorat ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Som opfølgning på hans tiltrædelsesforelæsning 6. januar 2012 (“Fedtvævet – ven eller fjende”) havde Weekendavisen d. 3. februar en artikel om fedt og fedme, belyst gennem et interview med Jens Bülow. Det var…