Hvad kan vi lære af VTEC? (1)

Af Mia Damhus, 9. juni 2011. Resistente mikroorganismer er en del af den verden, der er skabt af et industrialiseret landbrug og spredningen af gensplejsede afgrøder. Begrebet “crowding”, som bruges om den sammenstuvning af dyr, der både sker i danske svinestalde og udendørs på de højintensive amerikanske kvægfarme, fører i sig selv til øget indbyrdes…