Dagens gode nyhed – mere økologi

Dagens tidlige radionyheder annoncerede regeringens erklærede mål om at øge andelen af økologiske råvarer i institutionskost i Danmark til 60%. Hurra! Det kommer lige i forlængelse af den pinlige sag om hvordan dyrkning af genmodificeret soja til danske grise spreder død og ødelæggelse i Argentina. Mon alle danske forbrugere er klar over, at genmodificerede fødevarer…

Hvad kan vi lære af VTEC? (1)

Af Mia Damhus, 9. juni 2011. Resistente mikroorganismer er en del af den verden, der er skabt af et industrialiseret landbrug og spredningen af gensplejsede afgrøder. Begrebet “crowding”, som bruges om den sammenstuvning af dyr, der både sker i danske svinestalde og udendørs på de højintensive amerikanske kvægfarme, fører i sig selv til øget indbyrdes…